TOLKALNI KROG pod imenom SINERGIJA ZMAGUJE! je namenjen poslovnim organizacijam. Je družabno glasbeno srečanje, pri katerem udeleženci z igranjem na različna tolkala (afriške bobne, konge, ropotulje …) doživijo izkušnjo skupnega ritma, kar pozitivno vpliva na medsebojne odnose in dobro počutje ter s čimer udeleženci lahko izrazijo same sebe.

Raziskave kažejo, da bobnanje krepi imunski sistem, ustvarja dobro počutje in sprošča čustveno napetost.

Zelo primeren je za motivacijske delavnice in srečanja zaposlenih (TEAM BUILDING), družabna srečanja kolektiva (pikniki, novoletna srečanja, družinska srečanja …).

Odličen je za poslovne konference in seminarje, kjer se udeleženci spoznavajo in iščejo skupne točke (ICE BREAKER). Udeleženci takih srečanj pogosto prihajajo iz različnih regij oziroma držav in takrat lahko ritem postane prvi most v medsebojni komunikaciji. Glasbene naloge po skupinah povežejo sodelujoče in nudijo podlago za skupno sodelovanje.

Kako?

V tolkalnem krogu vsak udeleženec prispeva lasten, unikaten, a enako pomemben del v glasbo kot vsi ostali. Zaželena je lastna kreativnost, ki v sproščenem okolju, včasih tudi na humoren način, prinaša občutek medsebojne pripadnosti.

Katere prednosti tolkalni krog SINERGIJA ZMAGUJE! prinaša podjetjem?

  • Razvija občutek skupinskega dela in kolegialnosti.
  • Krepi občutek za poslušanje in sporazumevanje.
  • Udeležencem prikaže, da je različnost pomembna.
  • Motivira zaposlene.

Katere prednosti tolkalni krog prinaša udeležencem?

  • Spodbuja občutek sodelovanja in skupnih ciljev.
  • Ker je to glasbeni dogodek, je za udeležence miselni izziv, kar dokazano krepi logično mišljenje in izboljšuje sposobnost iskanja rešitev.
  • Zmanjšuje stres.
  • Poveča lastno ustvarjalnost.

Kako?

V TOLKALNEM KROGU vsak udeleženec prispeva lasten, unikaten, a enako pomemben del v glasbo kot vsi ostali. Zaželena je lastna kreativnost, ki v sproščenem okolju, včasih tudi na humoren način, prinaša občutek medsebojne pripadnosti.

Velikokrat so poslovna srečanja povezana z začrtanimi cilji; kontaktirajte me in dogovorili se bomo, kako pripraviti TOLKALNI KROG, da bomo sledili ciljem.

Inštrumentarij?

Za tolkala poskrbim jaz. To bo pisana paleta tolkal iz vsega sveta (konge, džembe, ropotulje, …), ki jih bodo udeleženci igrali z rokami.

Enkrat, dvakrat, …?

LAHKO SE ODLOČITE TUDI ZA VEČ KRAJŠIH SREČANJ V VAŠEM PODJETJU.

Cena?

Je odvisna od namena in trajanja dogodka.

Za več informacij vam je na voljo tudi brošura za podjetja.