Tolkalni krog pod imenom SINERGIJA ZMAGUJE! je namenjen poslovnim – korporativnim okoljem. Je dogodek, pri katerem udeleženci preko igranja na različna tolkala (afriške bobne, konge, ropotulje …) doživijo izkušnjo skupnega ritma, kar spodbuja občutek sodelovanja, sinergije, in sooblikuje zavest o skupnih dosežkih oz. ciljih. Zelo primeren za motivacijske delavnice in srečanja zaposlenih (TEAM BUILDING). Odličen za uvod v poslovne konference in seminarje, kjer se udeleženci šele spoznavajo (ICE BREAKER). Lahko pa samo kot sproščujoče srečanje po napornem delu.

Kako?

V tolkalnem krogu vsak udeleženec prispeva lasten, unikaten, a enako pomemben del v glasbo kot vsi ostali. Zaželena je lastna kreativnost, ki v sproščenem okolju, včasih tudi na humoren način, prinaša občutek medsebojne pripadnosti.

Zakaj?

Prednosti TOLKALNEGA KROGA za podjetja:

  • Udeležencem prikaže, da je različnost pomembna.
  • Razširja občutek za poslušanje in komunikacijo.
  • Razvija občutek skupinskega dela in kolegialnosti.

Kako?

V tolkalnem krogu vsak udeleženec prispeva lasten, unikaten, a enako pomemben del v glasbo kot vsi ostali. Zaželena je lastna kreativnost, ki v sproščenem okolju, včasih tudi na humoren način, prinaša občutek medsebojne pripadnosti.

Inštrumentarij?

Za tolkala poskrbim jaz. To bo pisana paleta tolkal iz vsega sveta (konge, džembe, ropotulje, …), ki jih bodo udeleženci igrali z rokami.

Cena?

Stroški za skupino znašajo 250 eur (bruto). V to so všteta tolkala in vodenje sodelujočih.

Za več informaciji pa je na voljo tudi kratka predstavitvena Brošura